Articles by Riaan Eksteen

Other Contributions

With his career spanning more than 50 years of diplomacy at the highest level, Riaan Eksteen PhD, is currently working as a Senior Research Fellow at the University of Johannesburg.

Lecture at University of San Diego on 24 October 2023

Yesterday I lectured to the post-graduate students at the Center for International Business Education & Research (SDSU CIBER), Fowler College of Business, San Diego State University, California....

BRICS Expansion and its implications for Politics and Global Business

"BRICS Expansion and its Implications for Politics and Global Business" at the Center for International Business Education & Research (SDSU CIBER), Fowler College of Business, San Diego State...

Historiese perspektief: Redes vir en gevolge van die betrokkenheid van groot moondhede in die Suezkanaal(Egipte ), in besonder voor 1956

In hierdie eerste van drie artikels word die geopolitieke belangrikheid van Egipte en die geostrategiese Jigging van die landengte van Suez (Ismus) en daarna die kanaal self bespreek. Ook word...

Other contributions

Get in touch