In hierdie eerste van drie artikels word die geopolitieke belangrikheid van Egipte en die geostrategiese Jigging van die landengte van Suez (Ismus) en daarna die kanaal self bespreek. Ook word gefokus op die bou van die kanaal en die noodsaaklikheid om beheer daaroor te verkry en te behou.

View of Historiese perspektief_ Suezkanaal (Egipte)R