Die Rol van die Hoogste Howe van die VSA, Suid-Afrika en die Europese Unie in Buitelandse Aangeleenthede.
The Role of the High Courts of the United States of America, South Africa and the European Union in Foreign Affairs.
– Riaan Eksteen

Journal of Humanities, Vol. 59, No. 1, March 2019, pp. 1-16. https://www.tgwsak.co.za